ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

Vergi Borcu

Geri

Vergi Borcu

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Belediyemiz veznelerine.
PTT şubeleri 226345 Nolu posta Çeki hesabı
Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesi : 12179634-5001 - IBAN : TR260001001118121796345001
Halk Bankası Kahramankazan Şubesi : 07000001 - IBAN : TR350001200942000007000001
Vakıf Bankası Kahramankazan Şubesi :                    IBAN : TR510001500158007299009628 numaralı hesaplara ve belediyemizin internet sitesinden on-line olarak ödeyebilirsiniz.

 

Emlak Vergisi

Beyan İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
 4. Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
 5. Emekli Cüzdan Fotokopisi (Türkiye sınırları içerisinde 200 m2 geçmeyen tek meskeni olan için)

Bildirim Ne Zaman Verilir ?

 • Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 • Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
 • El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
 • Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanun ve Mevzuat:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Beyan İçin Gerekli Belgeler ( işyerleri için ) :
İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir.

 1. Maliye Vergi Kaydı
 2. Kira Kontratı
 3. Kimlik veya Oda kaydı
 4. Vekâletname Sureti (Başkası adına beyan verilecekse)
 5. Bildirim Formu
 6. Adres değişikliğinde, Maliye yoklama fişi veya Ticari sicil Gazetesi yada Şirket kararı (Noter Tasdikli)

Bildirim Ne Zaman Verilir?

İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim

 • Yeni kullanımlarda,
 • Yer değiştirmelerde,

tekrar verilecektir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

 • Her ne şekilde olursa olsun işyerini kullananlar,
 • Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenler

Nasıl Ödenir?

 • Konutlarda su faturası ile birlikte ödenir.
 • İşyerlerinde ise doğrudan belediyemiz veznelerine ödeme

Ödeme Süresi:

 • Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
 • Taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs ve 30 Kasım'dır.

Diğer Önemli Bilgiler:

 • Boş duran dükkânlar, bir dilekçe ile Müracaatta bulunulması ve boş olduğunun belediye tespiti halinde boş durdukları süre içinde Çevre Temizlik Vergisi

İlgili Kanun ve Mevzuat:

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no'lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)
 • 3914 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (21647 no'lu, 24.07.1993 tarihli resmi gazete).
 • 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (25334(M) no'lu, 02.01.2004 tarihli resmi gazete).
 • 14 seri no'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (21812 no'lu, 08.01.1994 tarihli resmi gazete)

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Belediyemiz veznelerine.
PTT şubeleri 226345 Nolu posta Çeki hesabı
Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesi : 12179634-5001 - IBAN : TR260001001118121796345001
Halk Bankası Kahramankazan Şubesi : 07000001 - IBAN : TR350001200942000007000001
Vakıf Bankası Kahramankazan Şubesi :                    IBAN : TR510001500158007299009628 numaralı hesaplara ve belediyemizin internet sitesinden on-line olarak ödeyebilirsiniz.

NOT: Emlak ve Çevre Temizlik mükelleflerimizin adres değişikliklerini bildirmeleri rica olunur.