ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

EVLİLİK

Geri

EVLİLİK

Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları 
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Evlenme Müracaatı 1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri
2- Çiftlerden fotoğraflı onaylı sağlık raporu(Aile Hekimliğinden)
3-  3'er adet vesikalık fotoğraf
4- 17 yaşını doldurmuşlar için Anne-Baba izni
5- 16 yaşını dolduranlar için mahkeme kararı
1
İŞ GÜNÜ

Evlilik için Gereken Belgeler

FOTOĞRAFLI ONAYLI SAĞLIK RAPORU (AİLE HEKİMLİĞİNDEN)
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ (EŞLER İÇİN) 1'ER ADET
3'ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

AÇIKLAMALAR

 1. NÜFUS CÜZDANI
  • Evlilik belgesinin aslı ve 3 adet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanlarının birer adet fotokopisi getirilecektir.
 2. EVLENME BEYANNAMESİ (ZORUNLU DEĞİLDİR. EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR)
 3. FOTOĞRAF
  • Fotoğraflar 3'er adet vesikalık ve son 6 ay zaman zarfında çekilmiş olması gerekmektedir.
  • Fotokopi resim kabul edilmez.
  • Polaroid resim kabul edilmez.
 4. SAĞLIK RAPORU
  • Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği, çiftler evlenmelerinde engel hastalığın bulunmadığını gösteren fotoğraflı onaylı sağlık raporunu ilgili Aile Hekimliğinden alacaklardır.
 5. EVLENME YAŞI
  • Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez.
  • 16 yaşını bitirmiş 17 yaşından gün almış, kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.
  • 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez.
  • Vasisi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenecektir.
  • Anne, baba ve vasiler nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikahta hazır bulunacaktır.
  • Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 1 adet soyadı dilekçesini müdürlüğümüze verecektir.
 6. YABANCI UYRUKLU
  1. Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türk Bekarlık Belgesini (Evlenme Ehliyet Belgesi ve doğum belgesini) bağlı olduğu konsolosluktan alacaktır. Bu belge kişinin adı soyadı ana adı ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığını gösterir şekilde, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan onaylattıktan sonra 1 adet fotokopisi ile getirecektir.
  2. Pasaport yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak noter tasdikli olacak şekilde getirilecektir.
  3. Yabancı uyruklu bay ve bayan Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır. 
 7.  İDDET MÜDDETİ KALDIRILMASI

              Medeni hali; dul veya boşanmış olan kadının evlenebilmesi için, 300 gün süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre dolmamış ise, Aile Mahkemesinden “ İddet Müddetinin Kaldırılması” kararı ve kesinleşme şerhi getirilecektir.

      8.     Hafta sonu ve mesai saati dışında evlilik başvurusunda bulunmak isteyen çiftler nikah tarihlerinden en az bir ay öncesinde başvuruya gelmeleri gerekmektedir.