ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

Bitik Mahallesi

Geri
Bitik Mahallesi

Bitik Mahallesi

TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

İlçeye uzaklığı 15 km. Rakım 856. 30 hane ve nüfusu 277’dir. ilçenin Güneyinde yer alır. Ilk Türkçe sözlük olan Divanü Lügat lt-Türk’de Bitik kelimesi, kitap, mektup, kağıt, yazılı şey anlamındadır. Bitik mahallesi 1933-1 934 yılları arasında nahiye merkezidir Mahalle kurulduğu yer itibariyle Kazan’ın en eski yerleşim birimidir. Bitik höyüğünde yapılan kazılarda 9 ayrı medeniyetin izlerine rastlanmıştır. Ova Çayı kenarında kurulmuş diğer köy ve mahallelerde olduğu gibi burada da bitki örtüsü ve yer altı su kaynakları bakımından 50 yıl öncesine kadar oldukça zengin olmasına karşın özellikle 1960’lı yıllardan itibaren faaliyet göstermeye başlayan kum ocakları nedeniyle yer altı suları iyice çekilmiş, buna bağlı olarak da bitki örtüsü neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Düz bir araziye sahiptir. Geçim kaynağını tarım hayvancılık oluşturur. Sütçülük, besicilik, et ve yumurta tavukçuluğu, gelir kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ova Çayından motopompların yardımıyla arazinin bir kısmı sulanabilmektedir. Yetiştirilen ürünler şekerpancarı, fasulye buğday, arpa, mısır. Sulanabilen topraklarda sebzecilik de yapılır.

Sülale isimleri: Nebioğulları (Erol),Kethüdaoğulları (Başayar), Serdaroğulları (Bitik), Çavuşoğulları (Türksever), Çıtaklar (Cengiz), Ihtiyaroğulları (Birtürk), Tarihi turistik yerler: Bitik köyü başlı başına bir tarihtir. Türk Tarih Kurumu 1934 yılında yaptığı kazılarda burada yaşamış medeniyetlerle ilgili birçok tarihi eser elde edilmiştir. Oyle ki Bitik köyünde yapılan kazılarla Ankara tarihinin karanlıkta kalan kısmının aydınlatılmasında önemli rol oynamıştır.

Zilve Dede: Hakkında pek fazla malumat bulunmayan ve şimdilerde türbesinden geriye pek fazla bir şey kalmamıştır. Köy mezarlığında mütevazi mezarında yatmaktadır. Remzi Uydum Ankara Evliyaları adlı kitabında Zilve Dede Hz’lerinin Hacı Bayram-ı Veli soyundan geldiğini yazmıştır. Köy halkı bayramlarda kabir ziyaretlerine önce Zilve Dede’nin kabrinden başlamaktadırlar. Zilve Dede’nin sürekli çocuğu düşen kadınlar ziyaret edilerek şifa buldukları anlattığı rivayetler arasındadır.