Özel Kalem Müdürü
Müdürlük
Ad
Soyad
Görevi
Telefon
E-Posta
Özel Kalem Müdürlüğü
Durali
GÖKTAŞ
Özel Kalem Müdürü
(0312) 814 53 00 / 1032 - 1034
duraligoktas@kahramankazan.bel.tr