ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

MAYIS AYI GÜNDEM MADDELERİ

Geri

MAYIS AYI GÜNDEM MADDELERİ

2 Mayıs 2023

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 02.05.2023 Salı günü saat 15:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                                                                                                                                  

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Bir önceki toplantı tutanağı.
  3. Belediye Encümeninin 07.04.2023 tarih ve 2023/123 sayılı kararıyla kabul edilen 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki başkanlık yazısı.
  4. Yetki verilmesi hakkındaki başkanlık yazısı. (Kazanbel Net İletişim Bilgi Teknolojisi Tic. Ltd.)
  5. Şartlı bağış hakkındaki başkanlık yazısı. (İlçemiz Güvenç Mahallesi 118 ada 21 parselde bulunan 3.444,30 m² taşınmazı Mezarlık olarak kullanılması şartı ile Belediyemize bağış yapma talebi hk.)
  6. İlçemiz Saray Mahallesi 220426, 220431, 220422, 220420 nolu adaları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki başkanlık yazısı.
  7. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.04.2023 tarih ve 07 sayılı ortak raporu. (Afet Yönetiminde Lojistik Altyapı, Lojistik Planlama ve Kontrol Listesi Hazırlanması İçin Çalışma Yapılması Hk.)
  8. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun 11.04.2023 tarih ve 08 sayılı raporu (Gündüz Bakım Evi ve Kreş Ücretleri Hk.)
DİĞER DUYURULAR