ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

HAZİRAN AYI GÜNDEM MADDELERİ

Geri

HAZİRAN AYI GÜNDEM MADDELERİ

3 Haziran 2024

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 05.06.2024 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantı tutanağı.
 3. Şirket Bağışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 5. Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 6. Doğrudan Satış (Balaçimşit Mahallesi 144/1 Parsel) hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 7. Arsa Satışı hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 8. Haciz hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 9. Satıkadın Mahallesi 220956 Ada ve 220962 Ada hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 10. Orhaniye ve Saray Mahallelerinde Bulunan Taşıt Yolunun 2752 ile 2706 Ada Arasındaki Kısmı hakkındaki Başkanlık Yazısı.
 11. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun 13.05.2024 tarih ve 04 sayılı raporu. (Çiftçilerimizin Ortak Sorunları Hakkında)
 12. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 08 sayılı raporu. (Kayı Mahallesindeki Futbol Tesisinin Yenilenmesi Hakkında)
 13. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 09 sayılı raporu. (Öğrenim Gören Öğrencilerimizin Aile Yaşam Merkezindeki Etkinliklerden Yararlanması Hakkında)
 14. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 10 sayılı raporu. (Spor Faaliyetleri Hakkında)
 15. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 05 sayılı ortak raporu. (Atatürk Mahallesi Bengü Caddesi 221278-221279 Adaları Arasında Bulunan Yola Kaldırım Yapılması Hakkında)
 16. Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Esnaf Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 06 sayılı ortak raporu. (Kahramankazan Yeni Sanayi Sitesi ve Fabrikalarımızın Sorunları Hakkında)
 17. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05.2024 tarih ve 04 sayılı raporu. (2023 Mali Yılı Kesin Hesabı Hakkında)
 18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 16.05.2024 tarih ve 07 sayılı raporu. (Satıkadın ve Kayı Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkında)
 19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 16.05.2024 tarih ve 08 sayılı raporu. (Saray Mahallesi 3714 Ada ve Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında)

 

DİĞER DUYURULAR