ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

91073 nolu Parselasyon Planı

Geri

91073 nolu Parselasyon Planı

5 Temmuz 2024

Belediyemiz Encümeninin 24.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Atatürk Mahallesi 221217 ada 1 nolu parsel ve 221285 ada 1 parseli kapsayan alanda 91073 nolu parselasyon planı; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesine istinaden 04.07.2024 tarih ve 2024/1500 sayılı kararı ile onaylanarak, 05.07.2024 tarihinde 1 ay süreli askı ve ilana alınmış olup 05.08.2024 tarihine kadar askıda kalacaktır.

DİĞER DUYURULAR