ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

91070 nolu Parselasyon Planı

Geri

91070 nolu Parselasyon Planı

8 Kasım 2023

Belediyemiz Encümeninin 29.09.2023 tarih ve 2023/306 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Dağyaka Mahallesi 187 ada 1 parsel ve çevresindeki park alanlarını kapsayan 91070 nolu parselasyon planı; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesine istinaden 02.11.2023 tarih ve 2023/2063 sayılı kararı ile onaylanarak,  08.11.2023 tarihinde 1 ay süreli askı ve ilana alınmış olup 08.12.2023 tarihine kadar askıda kalacaktır. 

DİĞER DUYURULAR